Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10993/622621/acord-de-consell-executiu-de-dia-17-d-abril-de-201

Acord de Consell Executiu de dia 17 d'abril de 2019 relatiu a l'adjudicació de la convocatòria de subvencions per desenvolupar projectes de promoció sociocultural destinats a la gent gran, any 2019.Num registre 5220.pag 25688-25705