Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10997/622945/exposicio-publica-comptes-anuals-2018

Exposició pública Comptes Anuals 2018.Num registre 5627.pag 27404-27404