Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2006/6697/

Informació pública sobre el projecte de 'Obra de fàbrica en la Síquia des Plà, terme municipal de Porreres'.Num registre 7667.pag 68-68