Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2006/6675/

Anunci registre de l'associació anomenada Associació d'Empresaris del Municipi de Porreres.Num registre 4783.pag 9-9