Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/1997/5144/

Anunci d'adjudicació de les obres per el tractament terciari d'els efluents de l'EDAR de Porreres (Mallorca) .Num registre 19463.pag 15590-15590