Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/1997/5088/

Subhasta (procediment obert) de les obres per el tractament terciari d'els efluents de l'edar de Porreres (Mallorca) .Num registre 11268.pag 8807-8808