Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10492/580400/aprovacio-inicial-que-ha-esdevingut-defintiva-dun-

Aprovació inicial, que ha esdevingut defintiva, dún Pla especial d'ajudes 2016-2017 a les corporacions locals de Mallorca per a obres i serveis de competència municipal.Num registre 5659.pag 15409-15424