Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10494/580676/resolucio-provisional-del-director-general-de-plan

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 de maig de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017.Num registre 5941.pag 15921-15933