Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10494/580642/resolucio-del-president-del-fons-de-garantia-agrar

Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, ajudes de minimis per a la investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’any 2016.Num registre 5915.pag 15968-15976