Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10495/580782/notificacio-dels-tramits-d-al-legacions-relatius-a

Notificació dels tràmits d’al·legacions relatius a l’inici dels procediments de cancel·lació registral de clubs esportius en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.Num registre 6086.pag 16450-16451