Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10431/573617/informacio-publica-de-l-estudi-d-impacte-ambiental

Informació pública de l’Estudi d’impacte ambiental i Projecte dels establiments de benefici i auxiliars de l’explotació minera Son Amat, número 3, que forma part de les parcel•les número 88, 89, 90, 99, 105, 120, 134, 135, 138, 143, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 297 del polígon 14 del terme municipal de Porreres.Num registre 17511.pag 448-448