Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10283/562775/citacio-per-a-notificacio-per-compareixenca-de-pro

Citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment. (Ref. 33927).Num registre 6535.pag 19177-19254