Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10152/547920/citacio-per-a-notificacio-per-compareixenca-de-pro

Citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment. (Ref. 29140 B).Num registre 14954.pag 39840-40013