Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10156/548592/jurat-provincial-d-expropiacio-forcosa-a-les-illes

Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa a les Illes Balears. Notificació Resolució.Num registre 15669.pag 41404-41404