Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10142/547416/notificacio-baixa-per-caducitat-del-registre-de-de

Notificació baixa per caducitat del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits. (Agost 2011).Num registre 14467.pag 37454-37455