Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10141/547253/notificacio-col-lectiva-de-liquidacions-i-anunci-d

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Porreres corresponents a l’exercici de 2014 .Num registre 14316.pag 37765-37765