Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8336/542379/relacio-14-10-sobre-notificacions-de-denuncies-de-

Relació 14/10 sobre notificacions de denuncies de Trànsit.Num registre 11255.pag 29282-29285