Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8337/542518/providencia-d-inici-d-expedients-de-regulacio-insc

Providència d'inici d'expedients de regulació inscripció en el Padró Municipal.Num registre 11382.pag 29681-29696