Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8309/538483/resolucio-de-la-directora-general-de-medi-rural-i-

Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 15 d’abril de 2014 mitjançant la qual es publica la dissolució i cancel·lació de la Societat Agrària de Transformació Agrosavolta núm. BA-79.Num registre 7339.pag 18453-18453