Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8312/538919/notificacio-baixa-per-caducitat-del-registre-de-de

Notificació baixa per caducitat del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits.Num registre 7796.pag 19262-19264