Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8294/536741/publicacio-de-notificacions-procediments-sancionad

Publicació de notificacions procediments sancionadors – 9/2014 Departament de sancions .Num registre 5568.pag 13680-13689