Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8294/536783/anunci-de-l-agencia-tributaria-de-les-illes-balear

Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears d’exposició pública de la matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques corresponent a l’exercici 2014.Num registre 5604.pag 13669-13669