Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8295/536841/declaracio-de-caducitat-del-procediment

Declaració de caducitat del procediment.Num registre 5640.pag 14570-14571