Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8295/536219/018-14-departament-tributari-notificacio-resolucio

018/14 Departament Tributari. Notificació resolucions Inspecció Tributària.Num registre 5066.pag 14568-14568