Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8297/536932/oficina-del-cens-electoral-illes-balears-publicaci

OFICINA DEL CENS ELECTORAL ILLES BALEARS. Publicació de la relació de seccions, locals i meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu de 2014.Num registre 5735.pag 14600-14638