Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8112/513298/exp-137-12-expedient-sancionador-medi-ambient

Exp 137-12 expedient sancionador medi ambient.Num registre 6258.pag 15765-15765