Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8114/509268/aprovacio-inicial-de-l-ordenanca-que-regula-la-tin

Aprovació inicial de l'ordenança que regula la tinença d'animals potencialment perillosos .Num registre 2275.pag 16559-16559