Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8074/507959/notificacio-de-la-resolucio-d-inici-del-procedimen

Notificació de la Resolució d’inici del procediment sancionador en matèria de Ordenança Municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana en l’espai públic d’Alcúdia (publicada al BOIB núm. 161 de data 15/11/2008)..Num registre 973.pag 3462-3462