Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8075/508125/resolucio-del-conseller-d-educacio-cultura-i-unive

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de 15 de gener de 2013 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca.Num registre 1113.pag 3607-3773