Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2012/8060/503652/declaracio-d-hereus-0000901-2012-sobre-altres-mate

Declaració d'Hereus 0000901/2012. Sobre Altres Matèries..Num registre 22015.pag 16159-16159