Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8142/504840/procediment-ordinari-0000227-2006-sobre-procedimen

Procediment Ordinari 0000227/2006. Sobre Procediment Ordinari..Num registre 22932.pag 24504-24504