Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10763/604226/resolucio-de-l-interventor-general-de-10-de-gener-

Resolució de l’interventor general de 10 de gener de 2018 per la qual s’ordena publicar la informació que consta en la base de dades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la concessió de subvencions i d’ajudes públiques del quart trimestre de 2017.Num registre 221.pag 888-940