Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10760/604057/modificacio-de-les-normes-subsidiaries-per-a-la-se

Modificació de les Normes Subsidiàries per a la seva adaptació al PTM.Num registre 48.pag 423-423