Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10757/603964/resolucio-de-concessio-de-subvencions-en-materia-d

Resolució de concessió de subvencions en matèria de transport escolar curs 2017/2018 de l'Ajuntament de Porreres .Num registre 14693.pag 15-15