Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10727/601073/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018.Num registre 11748.pag 34192-34349