Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10725/600859/anunci-de-la-formalitzacio-del-contracte-del-serve

Anunci de la formalització del contracte del servei per al desenvolupament dels programes de formació per a la inserció social i laboral amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.Num registre 11535.pag 33817-33820