Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10722/600640/resolucio-del-conseller-de-treball-comerc-i-indust

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 10 d’octubre de 2017 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears.Num registre 11315.pag 32880-32887