Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10721/600462/resolucio-del-conseller-de-territori-energia-i-mob

Resolució del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria durant el segon quatrimestre de l'any 2017.Num registre 11134.pag 32727-32728