Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10719/600377/resolucio-de-l-interventor-general-de-4-d-octubre-

Resolució de l’interventor general de 4 d’octubre de 2017 per la qual s’ordena publicar la informació que consta en la base de dades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la concessió de subvencions i d’ajudes públiques del tercer trimestre de 2017.Num registre 11051.pag 32054-32072