Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10718/600120/conveni-de-col-laboracio-entre-la-conselleria-de-t

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Porreres per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.Num registre 10794.pag 31715-31719