Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10718/600185/resolucio-de-batlia-d-aprovacio-de-la-quarta-adden

Resolució de Batlia d'aprovació de la Quarta Addenda al Projecte de Reparcel·lació del Polígon Industrial Sector 1 la Creu.Num registre 10857.pag 31948-31949