Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10716/599993/convocatoria-de-subvencions-en-materia-de-transpor

Convocatòria de subvencions en matèria de transport escolar i educatiu reglat pel curs 2017/2018.Num registre 10665.pag 31272-31276