Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10716/599977/concessio-definitiva-de-les-subvencions-pel-desenv

Concessió definitiva de les subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 2017.Num registre 10650.pag 31229-31232