Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10715/599944/delimitacio-de-la-unitat-d-actuacio-4

Delimitació de la Unitat d'Actuació 4.Num registre 10619.pag 31042-31042