Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10715/599935/concessio-d-ajuts-de-minimis-2017-a-la-produccio-e

Concessió d’ajuts de minimis 2017 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana.Num registre 10610.pag 30893-30898