Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10714/599834/aprovacio-d-oferta-d-ocupacio-publica

Aprovació d'Oferta d'Ocupació Pública.Num registre 10508.pag 30702-30702