Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10714/599829/aprovacio-definitiva-de-la-modificacio-de-l-ordena

Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes de l'escoleta 0-3 anys.Num registre 10503.pag 30607-30607