Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10707/599098/contracte-de-gestio-de-l-escola-municipal-de-music

Contracte de gestió de l'escola municipal de música de Porreres.Num registre 9773.pag 28925-28925