Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10707/599090/taxa-de-l-escola-de-musica-de-porreres

Taxa de l'escola de Música de Porreres .Num registre 9764.pag 28792-28792