Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10710/599442/acord-del-consell-executiu-de-6-de-setembre-de-201

Acord del Consell Executiu, de 6 de setembre de 2017, relatiu a la resolució i concessió de la convocatòria de subvencions 2017 al fons municipal d'inversions per equipaments culturals i pera les festes declarades d'interès cultural de les entitats d'administració local o dels organismes públics que en depenen.Num registre 10116.pag 29679-29686